לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/1רשומה מספר: 1-3לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 3 מ 69346 רשומות במאגר
סיווגתאריךכתובתחדרקומהשטח
מחיר
ממ"ר ₪פרטים
דירה   ארנונה גרשון אבנר53115  
דירה   ארנונה גרשון אבנר53115  
יחידת דיור   מאה שערים2ק   
דף מספר: 1/1רשומה מספר: 1-3נמצאו 3 מ 69346 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון