לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/2רשומה מספר: 1-17לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 19 מ 2126 רשומות במאגר
סוג נכסתאריךכתובתחדרקומה
מחיר
כניסהטלפוןפרטים
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בית הכרם יפה נוף 2ק 3,200גמיש 054-4660***-999-
השכרהדירה   בית וגן הרב עוזיאל 2ק 1,800מיידי 052-3397***-999-
השכרהיחידת דיור  בית שמש רמת לחי אליכין 2ק  מיידי כפילות***-999-
השכרהיחידת דיור  אפרת2ק 2,200אוגו' 058-7700***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  מרכז-העיר יפו 2ג 3,900דצמבר 052-5791***-999-
השכרהדירה  ביתר עילית מפעל הש~~2.5א  מיידי 054-4843***-999-
השכרהדירה   רמות משעול הקורטם 2.5קחצר3,200מיידי 052-2606***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  ארמון הנציב דב גרונר 3א 3,600ספטמ' 052-5931***-999-
השכרהדירה   גאולה ישעיהו 3א 362מיידי 054-8422***-999-
השכרהדירה   גבעת מרדכי שח''ל 3ז 3,100גמיש 02-6424***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית משה פוליאנקוב 3ב 4,750גמיש 054-4284***-999-
השכרהדירה   רמת שרת/דניה קדיש לוז 3ג 3,700אוקט' 02-6798***-999-
השכרהדירה   בית הכרם גבעת בית הכרם 3.5א 3,600גמיש 054-2522***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  גבעה צרפתית ההגנה 3.5ז 4,500גמיש 050-4472***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  רחביה רמב''ן 3.5ב 5,000מיידי 02-5668***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  תלפיות גלעדי 3.5ג 4,000גמיש 054-6466***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  רסקו טשרניחובסקי 4ב 6,200מיידי 054-4301***-999-
דף מספר: 1/2רשומה מספר: 1-17נמצאו 19 מ 2126 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון