לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון
דף מספר: 1/2רשומה מספר: 1-17לחץ על הכותרת למיון לפי שדה זהנמצאו 27 מ 2134 רשומות במאגר
סוג נכסתאריךכתובתחדרקומה
מחיר
כניסהטלפוןפרטים
השכרהדירה   גבעה צרפתית בר כוכבא 1ק  מיידי כפילות***-999-
השכרהדירה   גבעה צרפתית בר כוכבא 1ק  מיידי 052-2384***-999-
השכרהיחידת דיורצפה בתמונות הנכס  גילה האחות יהודית 1ק 2,270מיידי 050-3094***-999-
השכרהדירה   מרכז-העיר שמואל הנגיד 1ד 2,450מיידי 02-5346***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  נחלאות משכנות 1א 1,800ספטמ' 052-4209***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קרית יובל אברהם שטרן 1א 1,500יוני 050-7777***-999-
השכרהדירה   קרית יובל שמריהו לוין 1ב 2,300מיידי 054-5297***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  רחביה הרב ברלין 1  3,100ספטמ' 052-6070***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  בית הכרם יפה נוף 2ק 3,200גמיש 054-4660***-999-
השכרהדירה   בית וגן הרב עוזיאל 2ק 1,800מיידי 052-3397***-999-
השכרהיחידת דיור  בית שמש רמת לחי אליכין 2ק  מיידי כפילות***-999-
השכרהיחידת דיור  אפרת2ק 2,200אוגו' 058-7700***-999-
השכרהדירה   מחנה יהודה מחנה יהודה 2ק 1,250יולי 054-3302***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  מרכז-העיר יפו 2ג 3,900דצמבר 052-5791***-999-
השכרהדירהצפה בתמונות הנכס  קטמונים סן מרטין 2א 4,000מיידי 054-4755***-999-
השכרהדירה  ביתר עילית מפעל הש~~2.5א  מיידי 054-4843***-999-
השכרהדירה   רמות משעול הקורטם 2.5קחצר3,200מיידי 052-2606***-999-
דף מספר: 1/2רשומה מספר: 1-17נמצאו 27 מ 2134 רשומות במאגר  
לדף הבאלדף קודםלדף אחרוןלדף ראשון